Velkommen hos den
tyske børnehave Broager

Velkommen
Dagligdagen
Galleri
Årskalender
Læreplan
Kostpolitik
Personalet
Kontakt
Partnere
Home

...som er en lille børnehave, hvor ca. 35 børn i alderen fra ½ år sørger for glæde i hverdagen! Børnehaven er præget af livsglæde og en inspirerende atmosfære for både børn, forældre og medarbejdere! Alle mødes med en anerkendende tilgang for på denne måde at skabe de bedste betingelser for et udviklings- og indlæringsfremmende miljø til børnene!
Alle mødes med en anerkendende tilgang for på denne måde at skabe de bedste betingelser for et udviklings- og indlæringsfremmende miljø til børnene!

Vi vil gerne give børnene mulighed for at:

  • udvikle et godt selvværd og en god selvtillid

  • gennem leg, alene eller sammen med andre, at udvikle gode sociale relationer
  • at videreudvikle deres medfødte kreativitet
  • lære at udvise respekt for både deres medmennesker og miljøet
  • styrke deres motoriske færdigheder, udvikle sproglige kompetencer, tyske såvel som danske – at være nysgerrige
  • opleve glæden ved musik og sang
  • opleve sig selv som en del af et nært miljø

Frem for alt er det vores mål, at børnene oplever tryghed og glæde i børnehaven!

This site was last updated 03/25/15