Velkommen hos den
tyske børnehave Gråsten

Velkommen
Dagligdagen
Galleri
Årskalender
Læreplan
Kostpolitik
Personalet
Kontakt
Partnere
Home
Vores børnehave blev grundlagt i april 1952, dvs. for næsten præcist 60 år siden. Vuggestuebørnene, den såkaldte ”minigruppe” blev dog først etableret i 2013.
I Øjeblikket har vi ca. 30 børn i alderen fra 6 måneder til skolestart.
I børnehaven er det kun ”minigruppen”, som har deres eget gruppelokale. Børnehavebørnene er sammen på tværs af aldersgrænserne. Vores lokaler er opdelt efter forskellige funktioner, som børnene bruger til forskellige aktiviteter, enten selvstændigt eller sammen med personalet.
Desuden råder børnehaven over et stort udeområde med mange motoriske udfordringer og rige muligheder for at beskæftige sig med naturen.
Vores børnehave er tosproget: Personalets hovedsprog er tysk, indbyrdes skifter børnene dog meget mellem det danske og det tyske sprog.

Hvad er vigtigt for os? Hvor ligger vores fokus?

Børnehavebørnenes udvikling støttes på tværes af aldersgrænserne

  • På denne måde får det enkelte barn lov til at udvikle sig i sit eget tempo og samtidigt styrke sine sociale færdigheder.

Projektarbejde/Eksperimentel Læring

  • Børnene beskæftiger sig intensivt med et emne over en længere tidsperiode. Emnet tages op gennem mange forskellige aktiviteter. Vi støtter børnene i deres egen læringsproces gennem afprøvning, eksperimenter, observation og stimulering af sanserne. Det er læringsprocessen, der er i centrum, ikke det færdige produkt.

Planlægning og medansvar

  • Vi styrker børnenes selvstændighed ved at give dem medansvar for at planlægge deres hverdag. På denne måde lærer de at reflektere over egne behov og træffe egne beslutninger.

Madordning

  • Vi har en madordning, hvor vi læger vægt på sund og afvekslingsrig kost.

Legetøjsfri periode

  • Fra maj til september er vores børnehave næsten legetøjsfri. Det er et meget kreativt tidsrum, hvor børnene finder på nye leg, kommunikerer intensivt og lærer at benytte brugsgenstande som legetøj eller fremstille nye ting af gamle restmaterialer. Denne tid giver børnene også mulighed for at få deres moderne omverden, som ofte er overstimulerende og overfyldt med konsumgoder, lidt på afstand.

Leg med musik

  • alle børn deltager. For de store tilbydes blokfløjteundervisning.

Intensiv skoleforberedelse

  • vha. besøg i den tyske skole i Alnor, øvelser til fonologisk bevidsthed og meget mere.

This site was last updated 03/02/12