Velkommen hos den
tyske børnehave Ringridervej

Velkommen
Koncept
Læreplan
Dagligdagen
Indkøring
Kostpolitik
Årskalender
Personalet
Kontakt
Galleri
Partnere
Home

Vores børnehave blev grundlagt i 1937, og i 1993 er der blevet oprettet en vuggestuegruppe. Det betyder, at vi passer børnene fra 6 måneders alderen og til skolestart. Vores afdeling består af 3 grupper, hvor børnene får individuel pasning og støtte i forhold til deres alder og udvikling. Vi er en tosproget institution med den klare vision, at fremelske glade, sunde og kvikke børn via velkvalificeret faglig pædagogisk tilgang og dannelse indenfor nogle udfordrende samt spændende fysiske rammer.

Glade børn forstår vi som børn, der får plads til at:

 • Lege - både sammen med andre og nogle gange alene med spændende legeeffekter, der stimulerer deres kreativitet
 • Lugte-høre-se-smage, det vil sige muligheden for at udforske nærmiljøet
 • Danse, synge og lave musik
 • Udfolde selvstændighed og derved opbygge højt selvværd

Sunde børn forstår vi som børn, der får:

 • En ernæringsrigtig kost - i institutionen fokuseres alene på sunde varer, hvor børnene samtidig er sig bevidst om madpyramiden og dens indhold samt oprindelse
 • Forstår - populært sagt - hvad vi spiser og hvad vi ikke spiser
 • Bevægelse og motorisk udfoldelse i naturen

Kvikke børn forstår vi som børn, der har:

 • Sociale kompetence og dannelse
 • Sproglige færdigheder - i institutionen lærer vi børnene tosprogethed gennem leg og musik
 • Boglige færdigheder - gennem oplæsning
 • Motoriske kompetence
 • Nysgerrighed udsprunget af intellektuel stimulering via leg
This site was last updated 01/15/15